Hinnasto

Kokopäivähoito 12 päivää/ kk: 264 € /kk / lapsi (Kempeleen kuntalaisille hinta määräytyy palvelusetelin mukaan, johon lisätään Luontopäiväkodin lisä, max 264 €). Hoitopäivien hoitoaikaa ei ole rajoitettu.

Kokopäivähoito 15 päivää/ kk: 297 € /kk/ lapsi (Kempeleen kuntalaisille hinta määräytyy palvelusetelin mukaan, johon lisätään Luontopäiväkodin lisä, max 297 €). Hoitopäivien hoitoaikaa ei ole rajoitettu.

Kokopäivähoito/ koko kk: 330 € /kk / lapsi (Kempeleen kuntalaisille hinta määräytyy palvelusetelin mukaan, johon lisätään Luontopäiväkodin lisä, max 330€).

Tilapäisesti tunti- ja päiväpaikat tarjotaan perheille aina mahdollisuuksien mukaan vakituisten lasten poissaollessa.

Tunti: 15 €

Puolipäivä 4h: 35 €

Päivä yli 5h: 45 €

Perhe pystyy käyttämään pelkkiä tunti- tai päiväpaikkoja ilman yksityisenhoidon tuen hakemista, jolloin perhe maksaa koko hoitosumman itse. (perhe ei menetä kotihoidon tukea kyseiselle lapselle)

Kempeleen kunnassa asuvalle myönnetään palveluseteli päivähoidon järjestämiseksi kempeleläisesssä yksityisessä päiväkodissa ja se rinnastetaan päivähoitolain 11 §:n mukaiseen kunnan järjestämään päivähoitoon.

Päiväkotihoidon palvelusetelin laskemisen perustana ovat Kempeleen kunnanhallituksen päättämät palvelusetelin kattohinnat (6.6.2016 § 179), palveluntuottajan hinta ja kunnallinen päivähoitomaksu. Palveluseteli on tulosidonnainen ja määrätään toistaiseksi. Päivähoitomaksu maksaa HaliNaperoissa 40 € enemmän kuin kunnallisessa päivähoidossa.

Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan. Palvelusetelin määrittämiseksi perhe antaa hakemuksessa suostumuksen korkeimpaan maksuun (korkein maksuluokka on 330€) tai toimittaa tuloselvityksen ja liitteenä tarvittavat tositteet Kempeleen varhaiskasvatustoimistoon.

Mikäli perhe ei toimita tulotietoja, peritään korkein maksu.
Palvelusetelipäätös lähetetään tiedoksi huoltajille ja yksityiseen päiväkotiin.

Muiden kuntien asukkaat, jotka hakevat Luontopäiväkoti HaliNaperoille vanhemmat ovat suoraan yhteydessä päiväkotiin. Päiväkoti ja perhe sopivat keskenään palvelun ehdoista. Palveluntuottaja ja perhe hakevat yksityisen hoidon tukea ja kunnallista yksityisen hoidon tukea Kelalta.

 

Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki 1.1.2017 alkaen: Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 172,25 €/lapsi/kk + tulosidonnainen hoitolisä enintään 144,85 €/lapsi/kk. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 63,38 €/lapsi/kk + tulosidonnainen hoitolisä puolitettuna.